Girl xinh Mỹ Linh

Đánh giá:
[star_rating themes="flat" id="14952"]
Source pics : FB & Instagram 
Model:  Mỹ Linh
Photographer : Lê Đình Tuấn

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và trong nhà 
Có thể là ảnh chụp cận cảnh một hoặc nhiều người

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và thực phẩm

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và thực phẩm

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người và thực phẩm

Có thể là ảnh chụp cận cảnh một hoặc nhiều người và thực phẩm

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và thực phẩm

Có thể là hình ảnh về trẻ em và tóc

Có thể là hình ảnh về 1 người, tóc, áo khoác ngoài và hoa hồng

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người, tóc, áo khoác ngoài và hoa hồng

Có thể là hình ảnh về 1 người, tóc và văn bản cho biết 'My baby'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, tóc, mọi người đang ngồi và áo khoác ngoài

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người, tóc, áo khoác ngoài và ngoài trời

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người, tóc và áo khoác ngoài

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người và tóc

Có thể là ảnh chụp cận cảnh một hoặc nhiều người, tóc và văn bản cho biết 'Fo&Ei ©LDT Concept 2019'

Có thể là hình ảnh về 1 người, tóc, áo khoác ngoài và hoa

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người, tóc, hoa và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Đánh giá:
[star_rating themes="flat" id="14952"]