YouMi

YouMi hiện tại là một công ty ảnh thuộc Xiuren của Trung Quốc, khởi nguồn từ các bộ ảnh độc lập người mẫu Trung Quốc quyến rũ, hiện nay trở thành một bộ phận để phát triển cho thương hiệu Xiuren.com vô cùng khổng lồ.